Shej Aarati

Shej Aarati -Audio(MP3)

(To download Please Right Click and Select Save Target As)
 
( Night Aarati )

1

ovalu arati majhya sadgurunatha sainatha

Panchahi tatwancha deep lawila ata

Nirgunanchi sthiti kaisee aakara ali

Sarvaghati bharuni urli sai rnawooli owalu

Raia tam satva tighe maya prasavaii

Mayechiye poti kaisi

Maya udhbhavali, owalu

Sapta sagari kaisa khel mandila

Kheluniya khel awagha vistar kela owalu

Brahmandichi rachana dakhaviii dola

Tuka mhane majha swami krupaloo bhola

Sadguru Sai Sadguru bhola - owalu

 

2

Aarti Gyanaraja mahakaivalya teja

Sewiti sadhu sant manu vedhala majha

Lopale gyan jagi hit nenti koni

Avatar panduranga narn thevile gyani

Kanaka che tat kari ubhya gopika nari

Narad tumbaraho saam Saayan kari

Pragat guhya bole vishwa brahmachi kele

Ram janardani payi mastak thevile

 

3

Aarti tukarama swami sadguru dhama

Satchidanand rnurti pay dakhavi amha

Raghave sagarant jaise pashan tareele

Taise he tukobache abhang (udaki) raksheele

Tukita tulnesi brahma tukasi alo

Mhanoni rameshware charani mastak thevile

 

4

Jai jai sainath ata pahudawe mandiri ho

Alvito sapreme tujala arati Shevooni kariho jai

Ranjavisi tu madhur boluni maya jaishinija mula ho

Bhogisi vyadhi tucha haruniya nija sevak dukhala ho

Dhavuni bhakta vyasan harisi darshan desi tyala ho

Jhale astir kashta ateeshaya tumche ya dehala ho jai

Shama shayan sundar hee shobha sun-ianshej tyavari ho

Ghyavi thodi bhakta jananchi poojanadi chakari ho

Ovalito panch pran jyoti sumati kari ho

Seva kinkar bhaktapriti attar parimal vari ho jai

Soduni jaaya dukha watate sai tvacharanasi ho

Adnestav tava ashiprasad Shevooni nij sadanasi ho

Jato ata yevoo punarapi twatcharanache pashi ho

Uthavoo tujala saimavoole nijahit sadhayasi ho jai

 

5

Ata swami sukhe nidra kara awadhuta kara sai natha

Chinmaya he sukhdhaama jawoonideva pahuda ekanta

Vairagyacha kunchd Shewooni chowk jhadila

Tayawari supremacha shidakawa didhala ata

Pay Shadya ghatalya sundar navavidha bhakti

Gyanacha samaya lawooni ujaialya jyoti ata

Bhavarthacha manchaka hridhya kashi tangila Babakash

Bhavarthacha manchaka hridhya kashi tangila Babakash

tangila

Manachi sumane karooni kele shejela ata

Dwaitanche kapat lawooni ekatra kele

Durbudhichya gathi sodconi padade sodile ata

Asha trushna kalpanecha sandooni Salabala Baba San-

doonigalbala

Daya kshama shanti dasi ubhya sewela ata

Alakshya unmani Shewooni baba najuk dushala Baba

Najuk dushala

Niranjan sadguru swami nijviie shejela ata

 

6

Pahe prasadachee vat

Ghyave dhuvoniya tat

Sesh Shevooni jaeen

Tumche jhaiiya bhojan

Jhalo ata ek sava

Tumha alamwawo deva

Tuka mhane ata chitt

Karuni raheelo nishchit

 

7

Pawala prasad ata vitho nijawe

Apula to shram kalo yetase bhaave

Aata swami sukhe nidra kara Sopala

Purale manorath jaato aapule sthala

Turnhasi jagawoo amhi apulya chada

Shubhashubh karme dosh haravaya pida

Tuka mhane didhale uchhisthache bhojan

Nahi nivadile amha aapulya bhinna

 

8

Sai nath niaharaj

Ata kripa kara gururaj

Trividh tap ha pathi lagala

Kahi na suche kaj aata

Mano wrutti hya kititari usalati'

Utari yancha rnaj aata

Harsi jaisa deen janache

Vyasan kasuni maj aata

Khshna das twatcharani jhala

Leen tyajuni jan raj aata

Shri satchit anand par brahma Om Rajadhiraj yogiraj

Prabramha shri satchitanand sadguru

sainath maharaj ki jai

~~~~~~~~~~~
 

Back

Disclaimer
Copyright 2007 Dhwarakamai.org. All rights reserved.