Kaakad Aarati

 


Kaakad-Audio(MP3) (To download Right click and Select Save Target As)
 
 
( Morning Aarati )

1

Joduniya kar charani thevila Matha

Parisawi vinanti majhi sadgurunatha

Aso-naso bhav alo tujhiya thaya

Kripa drishti pahe majkade sadgururaya

Akhandita asawe aise watate payi

sanduni sankoch thava thodasa dei

tuka mahane deva mazi vedi wakudi

name - bhavapash hati apulya todi.

2

Utha panduransa ata prabhat samayo patala

Vaishnawancha mela garud pkdri datala

Garud para pasuni mahadwara paryant

Suracharanchi mandi ubhi joduniya hat

Shuka sanakadik narad tumbar bhaktanchya koti

Trishul darnaroo Shewooni ubha Sirjecha pati

KaiiyuSincha bhakta nama ubha kirtani

Pathimage ubhi dola lawooniya jani

3.

Utha utha shri sainath guru charan kamal

dawa Adhi wyadi bhawatap waruni tara jadviwa

Geli Tumha soduniya bhawatarna rajani viwa

Pari hi agyanasi tumachi bhulawi yogmaya

Shakti na amha yatkinchitahi tijala saraya

Tumhicha teetay saruni dawa rnukha jana taraaya

Bho sainath maharaj bhawa timirnashak ravi

Agyani arnhi kiti varnavi tawa thorawi

Tee warnita bhagale bahuvadani

Tee warnita bhagale bahuvadani shesh vidhi kavi

Sakrupa howooni mahima tumcha turnhich wadawa wa

Adivyadi

Bhakta mani sadbhawa dharuni je tumha anusarale

Dhayastawa Te darshana turnche dwari ubhe thele

Dhyanastha tumhas pahuni man amuche dhale

Pari Twa wachanarnruta Prashayate atur jhale

Ughaduni netra kamala deenabhandu Ramakanta

Pahiba krupa drushti balaka jashi mata

Ranjavi rnadhurvani Hari tap SaiNatha

Aamhich Apule Kajastawa tuja kashtavito Deva

Sahan karishil te aikuni dhyawi bhet Krishna Dhawa

4

Utha Panduranga ata darshan dya sakala

Jhala Arunodaya saraii nidrechi vela

Sant sadhu muni avaghe jhaleti goia

Soda Sheje sukha ata baghu dhya rnukha kamala

Rang mandapi maha dwari jhalise dati

Man utavil roop pahawaya drushti

Rahi ralkhumabai tumha yewoo dhya daya,

Sheje haiwooni jage kara devraya

Garud hanumant ubhe pahati waat

Swar.ginche surwar Shewooni ale bobhat

Zale mukta dwar labh jhala rokada jhala

Vishnu das nama ubha Shewooni kankada

 

5

Ghewooniya pancharati karoo babansi arti

Karoo sai si

Utha utha ho bandhava owalu ha ramadhav

Karuniya thira man, Pahu gambhir he dhyana

Krishna natha datta sai jado china tujhepai

6

Kankad arti karito sainath deva

chinrnaya roop dakhavi Shewouni balak laghu seva

Kam krodh mad matsar atwooni Kankada kela vairagyach

Kam krodh mad rnatsar atwooni Kankada kela vairagyach

toop

Shalooni me to bhija,vila

Sal nath guru bhakti jawalane to me petawila

Tad wruth jaluni guru ne prakash padila

Dwaita tama nasuni -milavi tatswaroopi jeewa

Chinmaya roop dhakavi Sheewooni balak laghu seva

Bhoo-kechar vyapuni avaghe hrudkarnali rahasi

Tochi datta devtu shirdi rahuni pawasi

Rahoon! yethe anyatrahi too bakta stava dhavasi

Nirasuniya sankata dasa anubhav davisi

Nakale twaleeahi konya deva wa manava

Chinmaya roop dakhavi

Twadhyash dundu bhine sare arnbar he kondale

Sagun murti paharxya atur jan shirdi ale

Prashun wat vachanarnrit amuche dehabhan harpale

Sodunlya durabhiman manas twat charni wahile

krupa karuniya sai maule dass padari ghyawa

Chinrriaya...

 

7

Bhaktichiya poti bodha kankada jyoti

Pancha prana jivebhave owaloo arti

QwalOO arti majya pandharinatha majya sainath majhya

Donhi Kara jodoni charani thevi la matha

Kay mahirna varnu ata. san_gane kiti

Koti brahnia hatya mukha pahata jati

Rai rakhumabai ubhava doghi do bahi

Mayur pichna chamare dhaliti thaiche thai

Tuka mhane deepghewooni unmanect shobha

Vite vari ubha dise lawanya gabha

8

Utha sadhu santa sadha apulale heet

Jacel jacei ha nardeha maS kaicha bha_qwanta

Uthoniya pahate baba uba ase vite

Charana tayancha Somate amrut drishti awaloka

Utha utha ho ve3si chala jawooya rawoolasi

Jaiatil patakanchya rashi kankad arti dekhiiiya

Jage kara rukminivar, dev ahe nijsurant

Vege iimbon kara drishta hoel tayasi

Dari wajantri vajati dhol damame garjati wajantri

Hote kankad arti majhya sadsuru rayanchi

Sihanad shankhe bheri anand hoto maha dwari

Keshavraj vetewari nama charan vandito

Sainath guru majhe aaee

Majia thav dhava payee

Datta raj guru majhe aacc

Majia thav dhava payee

Shri satch idanand sadguru

Sainath maharajki jai.

9

Prabhat samayi nabha shubh ravi prabha phankaii

Sat guru sada asha samayi tya chhale na kali

Manhoni kar jodoni karu ata guru prarthana

Samartha guru sai nath puravi manovasana

Tama nirsi bhanu ha guru hi nasi adnyanata

Parantu guruchi kari ria ravihi kadhi samyata

Punha timirjanma ghe qurukrupeni adnyana na

samartha guru sainath purvi manovasana

Ravi pragat howooni twarita Shalwi alasa

Tasa Suruhi sodwi sakal dushkruti laiasa

Haroni abhimanhi jadwi tatpadi bhavana

samarth guru sainath purvi manovasana

Gurusi upma dise vidheehari haranchi uni

Kuthoni maS yei tee kavani ya ugi pahooni

Tujjhich upama tula bharvi shobhate sajana

Samarth guru sainath purvi manovasana

Samadhi utroniya guru chala mashidikade

twadiya vachnoti tee madhur vaatiri sankade

Ajatripu sadguru akhil pataka bhanjana

Sarnarth guru sainath purvi manovasana

Aha susamayasi ya guru uthoniya baisale

Vilokuni padashrit tadily aapade nasile

Asa suhitkari ya jagati konihi anya na

samarth guru sainath,purvi manovasana

Ase bahut shahana pari na jya guruchi kripa

Na tatswahit tya kale karitase rikamya Sapa

Jari gurupada dhari sadrudh bhaktine to mana

Guro vinati mi kari hridaymandiriya basa

samasta jag he guruswarupachi thaso manasa

Karo satat satkruti matihi de jagatpavana

Samarth guru sainath purvi Manovasana

Premeya ashtakasi padhuni Suruvara prarthiti je

prabhati

tyanche chittasee deto akhil

Haruniya bhranti mee nitya shanti

Aise he sainathekathuni

suchvile jevi ya aala baalakasi

Tevi tya krisnapayi namuni

Savinaye arpito ashtakasi

10

SAI raham najar karna,

Bachoon ka palan karna

Jana tumne jagat pasara,

Sabahi jooth Jamana Sai raham

Mai andha hoon banda apaka

Mujase prabhu dikhiana Sai raham

Das Sanu kahe aab kya bolu,

Thak gayi meri rasan, Sai raham

 

11

Raham najar karo, ab more sai

Tumbin nahi mujhe maa baap bhai

Mai andha hoo banda tumara

Mai na janoo allah elahi Raham najar

Khali jamana maineh gamaya

Sathi akhar ka kiya na koi Raham najar

Apne mashidka jhadoo ganu hai

Malik harnare, tum baba sai Raham

 

12

Tuj kay deoon sawlya mee khaya tari

Mi dubali batik namyachee jaa shree hari

Uchhishta tula dene hi goshta na bari

Tu Jagannath, tuj deoon kashire bhakari

Nako anta madiya pahoon sakhiya bhagwanta shrikanta

Madhyanharatra ultoni Safee hi aata aan chitta

Hotel tujhara kankada ki raulantari

Aantil bhakt naivedyahi nanapari.

 

13

ShrisadSuru baba sai

tujwanchuni ashray nahi bhutaii

Mi PaPi patit dheemanda

Tarne Mala Surunath, a jhadakari

Tu shantishamecha rneru

Tu bhavarnavinche taru Suruvara

Guruvara majasi pamara ata uddhara

twarit lavlahi twarit laviahi

Mi budto bhavbhay dohi uddhara Shri sadguru

~~~~~~~~~~~~~

Back