Dhoop Aarati


Dhoop Aarati-Audio - MP3 (To download Right click and Select Save Target As)
 
( Evening Aarati )

1

Ghewooniya pancharati karoo babansi arti

Saisi arti

Utha utha ho bandhav owaluha ramadhav

Karuniya stheer man Pahoogambhir he dhyana

Krishna nath datta sai jado chitta tujhe paee

 

2

Arti sai baba soukhya datarjeeva

Charan raja taii dhyava dasa visawa bhakta visawa

Jaluniya anang swaswarupi rahe dang

mumwkshujana davi nijdola shri rang arti

jaya mani jaisa bhav taya taisa anubhav

Davisi dayadhana aisee tujhee hi mav arti

Tumehe nam dhyata hare sansrity vyatha

Agaadh tav karni marsa davisi anatha arti

Kaliyugi avatar sagun brahma sachar

Ayteerna jhalase swami datta digambar arti

Atha divasa guruwari bhakta kadti wari

Prabhupad pahawaya bhav bhay niwari arti

majha nijdravya theva tav charanraj seva

Magane henchi ata tumha deva dhideva arti

lchhit din chatak nirmal toy nij sukh

Pajave madhva ya sambhal apuli bhak arti

Jai dev jay dev datta avadhuta sai avadhuta

joduni kar taw charani thevito matha Jaydev

Avatarasi tu yeta dharmate glani

nastika nahi tu favisi nij bhajani

Davisi nana liia asankhya rupanee

Harisi deenache tu sankat din rajni jai dev

Yavan swarupi Eekya darshan twa didhale

Sanshay nirasuniya tatdwaita ghalavale

Gopichanda manda twanchi udharile

Momin wanshi janmuni loka tariale - jay

Bed na tatvvi hindu yavanacha kahi

Davayasi jhala punrapi nordehi

Pahasi premane tu hindd - yavanahi

Devisi atmatwane vyapak ha sai jay

Deva sainatha twatpadanat whave

Parmayamohit janmochan jhani whave

Twat kripaya saklanche sankat nirsave

Deshil tab de twatyasha krishnaneh Save jay

 

3

Shirdi majhe pandharpur

Sai baba ramawar

Shudha bhakti chandra bhaga

Bhav pundalik jaga

Yahoyaho avaghe jan

Kara baba si vandan

Ganu mhane baba sai

Dhav pav rnajee sai

 

4

Ghalin lotangan vandin charan

Dolyaneepahin rup tujhe

Preme alingin anande pujin

Bhave ovalin mhane nama

Tvamev mata cha pita tarnev

Tvamev bandcha sakha tyamev

Tvamev vidya dravin tvarnev

Tvamev sarva mam dev dev

Kayen vacha manasendriyerua

Budhyatrnana wa prakrutiswabhawat

Karomi yadhat sakala parasmai

Narayana yeti samarpayami

Achyutam keshvam ramnarayan

Krishna damodar vasudev om harim

Shri dhar madhav gopikavallabham

Jankinayakam ramchandra bhaje

 

5

Ananta tula te kase re stavave

Ananta tula te kase re namave

Ananta Mukhancha shine shesh gata

Namaskar sashtang sri sainatha

Smarave mani twatpada nitya bhave

Urave tari bhaktisathi swabhave

Tarave jaga tarumi maytata namaskar

Vase jo sada davaya sant leela

Dise adnya lokapari jo janala

Pari antari dyan kaiwalyadata namaskar

Bara labhala janma ha manwacha

Nara saarthaka sadhanibhut sacha

Dharoo sai prema Salaya ahanta namaskar

Dharave kari san alpadnya bala

karawe amha dhanya chumboni gala

Mukhi Shal preme khara gras ata narnaskar

Suradik jyanchya pada vanditati

Shukadik jyante samanatva deti

Prayagadi tirthe padi namra hota namaskar

Tujya jya pada pahata Sopabali

Sada rangli chitswarupi milaii

Kari raaskrida save krishnanatha namskar

Tula magto magane ek dhave

Kara jodito deen atyant bhave

Bhavi mohaniraj ha tad ata namaskar sashtang shree sainatha

 

6

Aisa yei ba sai digarnbara

Akshayroop avatara sarvahi vyapak tu

Shrutisara anusaya trikumara

Kashi snan jap praati divshi

Kolhapur bhikshesi nirmal nadi tunga

Jal prashi nidra mahur deshi aisa ye

Jholi lombatase vam kari

trishul damroo dhari Bhakta warada sada sukhkari

Desheel mukti chari aise

Payi paduka jap mala kamandalu mrugachhala

Dharam karishi ba nag jata mugut shobhat matha aise

ji dhyani Tatpar tujhya ya akashay tyanche sadani

Laxmi vas kari dinrajani

Rakshisi sankat varuni aise yei ba

Ya pari dhyantujhe Sururaya

Drushya kari nayana ya purna-nand sukhe hi kaya

Lavisi harigun Sava aisa yei ba

 

7

Sada satswarupa chidanandakanda he ba

jagat sambhavastha na sanhar hetum

Swabhakte chhaya manusha darshayantah

Namami shwara sadguru sai natham

Bhaadwant widhavam samar midyam

Manowagatha munirdhyana gamyam

Jagat dyapakam nirrnalam nirgunam twa namami

Bhawambodhi magnarditana janana

Swapada shritana swabhakti priyanam

Samudharanartham kalow sambhavantam namami

Sada nimbvrukshasya muladhiwasa tsuda stra vinam

tiktampya priyatam

Tarukalpa vrukshadhikam sadhayantam namami

Sada kalpavrukshasya tasyadhi mule

bhawad bhav budhya saparyadisewam

 

Nrinam kurwatam bhukti muktipradam tam namami

Aneka shrutat arkya liia vilasai

Samavish ta kriteshan bhaswa tat prabhavam

Aham bhav hinam prasannatmabhawam namami

Satam vishrama ram mevabhiram

Sada sajjanai saanstutham sanamabdhi

Janamodadam bhakt bhadra pradam tam namami

Ajjanmadyamekam param brahma sakshat swayan

Sambhavam Rammeva vatirnam

Bhawat darshanatsam punitah prabhoham namami

 

Shri sai sha krupanidheakhila nrina

Sarwartha siddhi prada

Yushmat padraj prabhavama tulam

Dhatapi vaktaksham, sadbhaktya sharanam krutam

Jaii puta sampra pito smiprabho

Shrimat sai paresh pad kamala

Nanyan chharanyam mama

Sairup dhara raghwottam bhaktakam

Vibudha druman prabhum

Mayayo pahat chitta shudhaye

Chintayamahmaharnisham muda

Sharat Sudha Shupratima Prakashan

Krupatapatram tav sai nath

Twadiya padabja sama shritanarn

Swatchhayayaa tapamapa karotu

Upasana daivata sainath

Sta vairamayopasanina stutswam

Ramenmano me tawa padyugmu

Bhringo yathabje makaran

dalubdha Anek janmarjitapap sankshayo

Bhavet bhawat pada saroj darshanat

Kshamaswa sarwana paradh punja kan prasid saish

Guro Dayanidhe

Shri sainath charnamrit putchitta

Statpad seva nartah statencha bhaktya

Sansar janyaduritow dhvinirgataste

Kaivalya dham param samavapnuvanti

Stotrameta pathed bhakatya yo narstan manah sada

Sadguru sainaths krupa patra bhaved dhruvam

Sainath krupa swardru satpadhya kusumvalih'

Shrayasech manah shudhye premsutren gumphita

Govind suri putren kashinathbhidhaina

Upasanityu pakhyen shd sai Surverpita

lti shri sainath mahinma stotram sampurnam

 

8

Ruso mam Priyambika, majvari pitahi ruso

Ruso mam priyangana priasuta atma jahi ruso

Ruso bhagini banduhi shwashur sasubai ruso

Na datta guru saima, majvari kadhihi ruso

Puso na sunabai tya, majana bhratrujaya puso

Puso na priya soyare, priya sagena nyati puso

Puso suhrud na sakha, swajan napta bandhu puso

Pari na guru sai ma majawari kadihi ruso

Puso na abala mule, tarun vridhahi, na puso

Puso na guru dhakute majana thor sane puso

Puso nacha bhale bure, sujan sadhuhi na puso

Pari na guru sai ma majawari kadihi ruso

Ruso chatur tatwavit vibudh pradnya Sydni ruso

Rusohi vidushi striya, kushal panditahi ruso

Ruso mahipati yati majak tapasihi ruso

Na datta guru sai ma, majawari kadihi ruso

Ruso kavi rishi muni, anagha sidha yogi ruso

Ruso hi ghhadeyta ni Kulagrarndevi ruso

Ruso khal pisha chahi, malin dakinihi ruso

Na datta guru saima, majawari kadihi ruso

Ruso mriga khaga krirni, akhil jeev jantu ruso

Ruso vitap prastara achal apgabdhi ruso

Ruso khpavnagni vaar awani panchatatwe ruso

Na datta guru sai ma rnajawri kadihi ruso

Ruso vimal kinnara amal yakshinihi ruso

Ruso shashi khagadihi Sagani tarakahi ruso

Ruso amarraj hi adaya dharmaraja ruso

Na datta guru saima majawari kadihi ruso

Ruso mana saraswati chapal chitta tehi ruso

Ruso vapu dishakhila kathina kal tohi ruso

Ruso sakal vishwahi rnaye tu brahmagol ruso

Na datta guru sai ma majawari kadihi ruso

Vimoodha mhanoni haso majana matsarahi daso

Padabhi ruchi ulhaso janan kardami na faso

Na durga dhruticha dhaso ashiv bhav mage khaso

Prapanchi mana he ruso dridh virakti chitti thaso

Kunachihi grunha naso nacha spruha kashachi aso

Sadaiva hrudayi vaso manasi dhyani sai vaso

Padi pranaya vorso nikhil drishya baba diso

Na datta guru saima upari yachncia ruso

OM yadnen yadnyamayajant

Devastani dharmani prathamanyasan

Te ha nakan mahimanh sachant yatra purve

Sadhya santi devah

OM rajadhirajaya prasahyasahine namo

vayan vaishravnaya kurmahe

Sa me kamankamkamaya mahan

Kameshwaro vaishravano dadhatu

Kuberaya vaishravanaya maharajainamah

OM svasti samrajyan bhaujyam swarajyan vairajyan

Parmeshtthyam rajyam maharajya madhi patya

Mayan samantparyayi syatsarva bhaumah sarvayush

Antada parardhat prithvivai samudra paryataya

Ekraliti Tadapyesh shlokobhi Sito marutah

Pariveshtaro marutya syavasgruhe

avikshitasya kamprervishvedevah sabhasad iti

Karchamakritan vakayajen karmajan va

Sharavannayanjan va manasan va paradham

Viditamviditan va sarvametat kshamasva

Jay jay karunabdhe Shri prabho sainath

Shri satchidanand sad guru

Sainath maharaj ki jai

~~~~~~~~~~~
 

Back